Persoane înscrise on-line la cursurile de formare
Nume si prenume
Programul de formare
ALECU VIORICA1. Să-i învăţăm pe elevi să înveţe – strategii eficiente de învăţare
ALECU VIORICA27. Prevenirea consumului de droguri
ALECU VIORICA24. Dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi de soluţionare a conflictelor
ALECU VIORICA10. Managementul comportamentului în relația cadru didatic - elev în învățământul primar
ALECU VIORICA29. Educaţie pentru sănătate în şcoală
ilies nastasia16. Rolul evaluării în activitatea didactică
ilies nastasia15. Învăţarea centrată pe elev – strategii didactice activizatoare
ilieș nastasia22. Aspecte ştiinţifice şi metodice ale predării - învăţării - evaluării limbii române contemporane la nivelul învăţământului primar
MITRASCA STEFAN32. Prevenţia violenţei în mediul şcolar
MITRASCA STEFAN31. Educaţie prin şah în învăţământul preuniversitar
MITRASCA STEFAN26. Motivaţia - premisă a eficienţei actului didactic
MITRASCA STEFAN25. Învăţarea prin activităţi integrate
MITRASCA STEFAN20. Dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi de soluţionare a conflictelor
MITRASCA STEFAN12. Strategii diferenţiate şi tehnici de lucru cu copiii cu C.E.S. din învăţământul de masă şi învăţământul special – Elemente de didactică specială
MITRASCA STEFAN8. Evaluarea – componentă fundamentală a procesului de învăţământ
MITRASCA24. Învăţarea centrată pe elev - strategii didactice activizatoare
MITRASCA STEFAN6. Să-i învăţăm pe elevi să înveţe - Strategii eficiente de învăţare
SOUCA BIANCA5. Rolul clasei de elevi în educaţie
DUMA SIMONA4. Prevenţia retragerii timpurii a elevilor din sistemul de învăţământ
DUMA SIMONA5. Rolul clasei de elevi în educaţie
4
Pagina 4 din 12

Relatii cu publicul

Program audienţe director:

 • prof. Corina Emilia Forţ
  • Marţi: 15.00-17.00
  • Joi: 13.00-15.00

Program consultanţă profesori metodişti:

 • prof. Sanda Bulgărean
  • Luni: 14.00-16.00
  • Miercuri: 14.00-16.00
 • prof. Alexandru Mureşan
  • Miercuri: 13.00-15.00
  • Joi: 14.00-16.00
 • prof. Corina Bumbaş
  • Marţi: 14.00-16.00
  • Vineri: 12.00-14.00

Program relaţii cu publicul bibliotecă:

 • Bibliotecar: Rodica Turc
  • Luni: 12.00-16.30
  • Miercuri: 12.00-16.30
  • Vineri: 12.00-14.00

Galerie foto-video

Cine e online?

Avem 8 vizitatori online

Cauta ...