Legislatie biblioteca

 

LEGISLATIE BIBLIOTECA

 

1. Legea privind bibliotecile (Legea nr.334 din 31 mai 2002 privind bibliotecile)

2. Modificare și completare (Legea nr. 593 din 15 decembrie 2004 pentru modificarea și completarea Legii bibliotecilor nr.334/2002)

3. Ordin de ministru / Norme de încadrare cu personal de specialitate (Ordin privind aprobarea Normelor de încadrare cu personal de specialitate a bibliotecilor de drept public din rețeaua Ministerului Educației)

4. Ordin de ministru / Regulament pentru împrumutul interbibliotecar (Ordin nr. 5286 din 12 noiembrie 2004 privind aprobarea Regulamentului pentru împrumutul interbibliotecar)

5. Anexa (REGULAMENT pentru împrumutul interbibliotecar)