Regulament de functionare

 

REGULAMENT DE FUNCTIONARE

*. Monitorul Oficial (Regulamentul de organizare și funcționare a bibliotecilor școlare și a centrelor de documentare și informare)

**Regulamentul de organizare și funcționare al Bibliotecii Casei Corpului Didactic Sălaj