Prezentare CDI

Centrul de Documentare şi Informare reprezintă o cale spre un învăţământ modern, adaptat nevoilor reformei propuse de Ministerul Educaţiei, Cercetării Şi Tineretului, reformă care urmăreşte o adaptare a învăţământului românesc la cel european şi mondial.

Utilitatea Centrelor de Documentare şi Informare rezultă din gama largă de activităţi, din oferta variată pe care o are în ceea ce priveşte materialele de documentare pe diferite suporturi: scrise, pe suport magnetic (casete video şi audio, dischete), pe CD-uri etc., cât şi diversitatea instrumentelor care stau la îndemâna elevilor şi profesorilor (video, calculator, televizor, casetofon, proiector, xerox, etc.).

C.D.I.-ul este centrul cu resurse documentare multimedia. El pune la dispoziţia elevilor şi a profesorilor, a întregii comunităţi locale, toate informaţiile necesare desfăşurării activităţii şcolare sau pentru lărgirea orizontului cultural al individului. Furnizează documentele necesare informării şcolare şi profesionale a elevilor în vederea integrării lor socio-profesionale. C.D.I.-ul are două funcţii: funcţia de bibliotecă (bază de informare) şi funcţia de cercetare şi prelucrare a materialului informativ. În acest sens, C.D.I.-ul  nu este doar locul în care sunt păstrate documentele, el este în acelaşi timp şi locul de iniţiere în căutarea de informaţii şi a altor tehnici de documentare: utilizarea  internetului, a dicţionarelor,  enciclopediilor, a fişierelor de informaţie, luarea de notiţe, realizarea fişelor de lectură, conceperea de fişe tematice etc. Beneficiind de un fond divers şi bogat de carte, C.D.I.-ul răspunde nevoii de cunoaştere a elevului şi  curiozităţii acestuia.

CDI-ul este o zona în cadrul şcolii unde se desfăşoară:


CDI-ul deţine: