Fisa de activitate in CDI

Se realizează după modelul:

Fişă de proiect/ activitate în Centrul de Documentare şi Informare

Titlul proiectului:

Durata:

Obiectivul general:

Obiectiv pedagogic:

Obiectiv educativ:

Obiectiv cultural:

Grup ţintă:

Parteneri:

Echipa pedagogică:

Activităţi:

Rezultate aşteptate:

Resurse:
a. Umane:
b. Materiale:
c. Financiare:
d. De timp: