Opisul portofoliului CDI

Opisul portofoliului CDI

1.    Copie a deciziei de acreditare
2.    Proiectul anual de activitate (proiectul pedagogic şi cultural)
3.    Orarul de funcţionare al CDI
4.    Documente de evidenţă a fondului documentar: RI şi RMF
5.    Raportul de activitate pentru anul şcolar trecut
6.    Documente legislative în format electronic: legea învăţământului, statutul profesorului documentarist, ordinul MECT nr. 5689/20.10.2008 cu cele trei anexe
7.    Fişa postului responsabilului CDI / Fişa de atribuţii ale responsabilului CDI
8.    Proiectul de amenajare (iniţial) şi de reamenajare (dacă este cazul)
9.    Dosarul cu fişele de proiect/ de activitate derulate
10.    Parteneriate cu alte instituţii/ organizaţii
11.    Registrul de evidenţă a activităţilor pedagogice şi culturale
12.    Registrul utilizatorilor CDI în activităţi neprogramate
13.    Documente de împrumut la sală şi la domiciliu