Programare echivalare CPT

In atentia directorului unitatii de invatamant si a responsabilului cu dezvoltarea             profesionala!!!


Stimati colegi,

Avand in vedere numarul foarte mare de solicitari privind echivalarea  creditelor profesionale transferabile (conform OMECTS nr. 5562/2011, art. 8: literele a-e si art. 9: alin. 1) si termenul scurt pe care trebuie sa-l respectam, am fost nevoiti sa programam intalnirea cu comisia de echivalare din fiecare unitate de invatamant, la sediul CCD Salaj. Comisia de echivalare va fi constituita conform art. 15-16 din OMECTS 5562/2011, din directorul unitatii de invatamant, responsabilul cu formarea continua (dezvoltarea profesionala) si profesorul metodist al CCD Salaj desemnat. Va asteptam la sediul CCD Salaj, etaj 1, cabinet profesori metodisti (langa sala de sedinte), cu urmatoarele documente:
- decizia comisiei in care sa apara antetul unitatii de invatamant, fundamentarea legala (conform art. 15-16 din OMECTS nr. 5562/2011) si componenta sa;
- registrul cu procesele verbale si stampila unitatii de invatamant;
- dosarele cadrelor didactice care solicita echivalarea,
Aceste documente vor fi aduse de director si responsabilul cu dezvoltarea profesionala, care, dupa analizarea dosarelor, impreuna cu profesorul metodist al CCD Salaj, vor semna procesul verbal incheiat in urma procedurii de echivalare.

Va multumesc pentru colaborare!

DIRECTOR CCD Salaj,
prof. Fort Corina Emilia