STAT DE FUNCTII CCD SĂLAJ

STAT DE FUNCȚII CCD SĂLAJ

Situatie intocmita in baza art. 33 din Legea 153/2017

 

Nr. Crt

Functie

Studii

Grad didactic

Vechime in invatamant

Salariul
de baza

Gradatie de merit,
Anexa 1 din Legea 153/2017, cap. I, Litera B, art.5, alin 1

Spor stabilitate

Spor control financiar 
preventiv (art. 15 Legea 153/2017)

Total drepturi salariale

(LEI)

1

Director

S

I

15-20

7169

1668

8837

2

Profesor metodist

S

I

15-20

4063

891

4954

3

Profesor metodist

S

I

20-25

4206

927

5133

4

Profesor metodist

S

I

10-15

3560

765

4325

5

Administrator financiar

S

I

2790

651

488

524

4453

6

Bibliotecar

S

I

3504

814

610

4928

7

Analist (programator) ajutor

M

II

2502

2502

 

 

DIRECTOR CCD SĂLAJ,

PROF. CORINA EMILIA FORȚ