Proiectarea, organizarea și desfășurarea activităților didactice în mediul online

Casa Corpului Didactic Sălaj desfășoară în perioada 20 octombrie - 06 noiembrie 2020,  programul de formare continuă  Proiectarea, organizarea și desfășurarea activităților didactice în mediul online. Grupul țintă îl reprezintă cadrele didactice care predau în limba maghiară. Acest program de formare vine în sprijinul dascălilor în organizarea și desfășurarea activității de învățare cu ajutorul instrumentelor / aplicațiilor digitale. Prin acest program, derulat în sistem online, cursanții se vor familiariza cu aplicații / software-uri educaționale, instrumente inovative, precum și cu modalitățile de utilizare și integrare a acestora în activitățile cu elevii. Durata programului este de 20 de ore, fiind înscrise 80 de cadre didactice din județ,  dintre care 39  provin din mediul urban și 41 din mediul rural.

 

Director CCD Sălaj,

Prof. Gheorghe Bancea