Apel selecție experți Proiect PROF

Casa Corpului Didactic Sălaj Partener 15 organizează selecție pentru ocuparea a 10 posturi de experti în afara organigramei CCD Sălaj, în cadrul proiectului POCU "Profesionalizarea carierei didactice-PROF",POCU/904/6/25 operațiune compozită  OS 6.5,6.6, cod SMIS 146587,beneficiar Ministerul Educației nr.contract de finanțare 32811/31.03.2021.