Rezultatul probei de verificare a eligibilității administrative a dosarelor din cadrul Proiectului PROF

Casa Corpului Didactic Sălaj - Partener P15

REZULTATUL PROBEI DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII ADMINISTRATIVE

a concursului de selecție pentru posturile vacante din cadrul proiectului ”Profesionalizarea

carierei didactice – PROF”, POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS

146587.