Anunț organizare concurs pentru ocuparea unui post vacant de Administrator financiar-0,75 normă

Casa Corpului Didactic Sălaj organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de Administrator financiar I/S - 0,75 normă