CRED - selecție cadre didactice din învățământul primar și gimnazial,în vederea participării la cursul de formare profesională continuă

CRED - selecție cadre didactice din învățământul primar și gimnazial,în vederea participării la cursul de formare profesională continuă