APEL DE SELECȚIE - organizarea selecției participanților la programele de formare PROFI,PROFII.

APEL DE SELECȚIE

Casa Corpului Didactic Sălaj anunță organizarea selecției participanților la programele de formare PROF I, PROF II, în cadrul proiectului POCU ''Profesionalizarea carierei didactice-PROF'' POCU/904/6/25/Operațiune compozită  OS 6.5,6.6, cod SMIS 146587, beneficiar Ministerul Edudației , nr.contract de finanțare 32811/31.03.2021.

Adresa nr.51 POCU 146587 din 09.09.2021

TABEL
PRIVIND ARONDAREA CASELOR CORPULUI DIDACTIC
pentru transmiterea datelor de identificare a cadrelor didactice selectate pentru participare la programele de formare continuă acreditate
PROF I - Mentorat de carieră didactică/PROF II - Mentorat de practică pedagogică