Rezultatul selecției participanților la programele de formare PROF I, PROF II

Rezultatul selecției participanților la programele de formare PROF I, PROF II,în cadrul proiectului POCU „Profesionalizarea carierei didactice-PROF”,POCU/904/6/25/Operațiunecompozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587, beneficiar Ministerul Educației, nr.contract de finanțare 32811/31.03.2021.

Rezultat selecție PROF I

Rezultat selecție PROF II