Rezultatul probei de evaluare a dosarelor din cadrul Proiectului PROF, Apel selecție nr.2

Casa Corpului Didactic Sălaj - Partener P15

REZULTATUL PROBEI DE EVALUARE A DOSARELOR

Apel selecție nr.2

în cadrul concursului de selecție pentru posturile vacante din cadrul proiectului ”Profesionalizarea

carierei didactice – PROF”, POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS

146587.