Atributiile responsabilului cu dezvoltarea profesională

Responsabilul cu dezvoltarea profesională este persoana desemnată de conducerea unităţii de învăţământ să gestioneze activitatea de dezvoltare profesională şi personală a angajaţilor din instituţie. Pe parcursul întregii activităţi colaborează şi este consiliat de către inspectorul pentru dezvoltare profesională al ISJ şi de către profesorul metodist al CCD, responsabil de zonă.

 • Se documentează privind legislaţia în vigoare referitoare la perfecţionarea şi formarea continuă a cadrelor didactice;
 • Realizează în şcoală un spaţiu destinat informării şi documentării pentru dezvoltare profesională care va conţine legislaţia în vigoare privind perfecţionarea şi formarea continuă a cadrelor didactice, calendarul activităţilor de perfecţionare (conform MECTS), precum şi documentele transmise de către ISJ Sălaj şi CCD Sălaj cu privire la acest domeniu;
 • Stabileşte, împreună cu direcţiunea şcolii, nevoile de dezvoltare profesională şi personală ale angajaţilor din instituţie;
 • Colaborează cu profesorii metodişti ai CCD Sălaj în vederea soluţionării nevoilor de formare identificate;
 • Informează angajaţii din instituţie dacă este timpul să se înscrie la perfecţionare periodică/ formare continuă;
 • Consiliază/îndrumă personalul din unitate în alegerea programelor de formare şi în întocmirea dosarelor pentru obţinerea gradelor didactice;
 • Preia înscrierile la programele de formare din oferta CCD Sălaj şi le transmite profesorului metodist responsabil de program;
 • Participă la întâlnirile periodice organizate de CCD Sălaj; promovează oferta de programe şi activităţile CCD Sălaj la nivel de instituţie;
 • Ţine evidenţa programelor de formare continuă/periodică la care au participat angajaţii din unitate;
 • Diseminează informaţiile în urma întâlnirilor cu metodiştii CCD Sălaj şi cu inspectorul pentru dezvoltare profesională al ISJ Sălaj; realizează informări asupra activităţilor de perfecţionare şi de formare în consiliile profesorale şi de administraţie ale instituţiei;
 • Întocmeşte raportul de activitate pentru anul şcolar în curs şi îl predă conducerii instituţiei;
 • Realizează împreună cu conducerea şcolii monitorizarea impactului produs de programele de formare asupra calităţii educaţiei;
 • Transmite profesorului metodist responsabil de zonă Raportul cu privire la impactul programelor de formare şi analiza de nevoi pentru fundamentarea ofertei CCD;
 • Consultă zilnic pagina web a CCD Sălaj şi informează personalul din instituţie despre activităţile şi noutăţile publicate pe site.

 

Casa Corpului Didactic Sălaj-Partener 15 în cadrul Proiectului PROF

NOU!!! FORMAREA PERSONALULUI DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR

Relatii cu publicul

Program audienţe director:

 

prof. Gheorghe BANCEA

 

 • Marţi: 15.00-17.00
 • Joi: 13.00-15.00

 


Program consultanţă profesori metodiști:

 

prof. Sanda BULGĂREAN

 

 • Luni: 14.00-16.00
 • Miercuri: 14.00-16.00

 

prof. Lucian GOGA

 

 • Marţi: 14.00-16.00
 • Vineri: 12.00-14.00

 

prof. Bianca MATEI

 

 • Miercuri: 13.00-15.00
 • Joi: 14.00-16.00

 


Program relaţii cu publicul

 

Bibliotecă:

Bibliotecar: ing. Rodica TURC

 

 • Luni: 12.00-16.30
 • Miercuri: 12.00-16.30
 • Vineri: 12.00-14.00

 

 

Laboratorul multimedia:

Responsabil: Katalin SZEREDAI

 

 • Luni - Joi: 8.00-16.30
 • Vineri: 8.00 - 14.00

 

 

Editura Școala Noastră:

Responsabil: Katalin SZEREDAI

 

 • Luni - Joi: 8.00-16.30
 • Vineri: 8.00 - 14.00

Cine e online?

Avem 9 vizitatori online

Cauta ...