Istoric

Biblioteca aparţinând Casei Corpului Didactic Sălaj îşi aduce sprijinul nemijlocit la perfecţionarea cadrelor didactice pe plan profesional şi metodico-ştiinţific, prin activitatea ei de informare şi documentare. Biblioteca, prin intermediul căreia se coordonează activităţile tuturor bibliotecilor şcolare din judeţul Sălaj, asigură servicii de informare şi împrumut şi organizează numeroase acţiuni culturale de promovare eficientă a lecturii.

În cei  43  de  ani de existentă, colecţiile s-au îmbogăţit, în prezent, în bibliotecă se află aproximativ 120.000 de volume (din care 39.414 carte veche), 10% din colecţii fiind din  domeniul pedagogiei, învăţământului, educaţiei.

De-a lungul anilor, pe lângă volumele cu conţinut pedagogic, s-au achiziţionat cărţi şi periodice din diverse domenii ale cunoaşterii umane. În bibliotecă se găsesc lucrări necesare procesului de învăţământ şi examenelor pentru obţinerea definitivatului şi a gradelor didactice (programe şcolare, programe pentru examene, ghiduri metodologice, metodici) dicţionare (lingvistice şi pe domenii, bilingve sau poliglote), tratate (în toate domeniile culturii, tehnicii), monografii, cursuri universitare.

Biblioteca deţine un fond de carte veche (cunoscut sub denumirea de Biblioteca Documentară), care este amenajat într-un spaţiu ce oferă un microclimat specific depozitării, conservării şi protejării volumelor de cărţi, în cladirea Colegiului Naţional „Silvania” Zalău.

Din datele istorice pe care le deţinem, Biblioteca Documentară a luat fiinţă la jumătatea secolului al XVII-lea, mai precis în anul 1646, odată cu înfiinţarea Şcolii medii „Ady Endre”, şcoală transformată ulterior în Colegiul Reformat „Wesselenyi”.

Fondul de carte veche cuprinde un număr de peste 39.414 de volume – carte veche, periodice, anuare, carte universală şi un număr mai mic de manuscrise. Volumele au un conţinut teologic, filosofic, istoric, geografic, matematic, biologic, beletristic, au fost tipărite în perioada secolelor XVI–XX, în diferite centre tipografice europene în limbile: germană, latină, greacă, slavonă, romană, maghiară.

Din punct de vedere al valorii publicaţiilor, fondul de carte veche are o mare importanţă, atât istorico-culturală, cât şi pentru cercetarea bibliologică.

Fondul Bibliotecii Documentare a Casei Corpului Didactic Sălaj este parte integrantă a patrimoniului cultural naţional şi reprezintă o dovadă certă a străvechilor legături dintre intelectualii transilvăneni şi marile centre tipografice europene.

Biblioteca Documentară funcţionează în circuit închis. Consultarea volumelor se face numai cu aprobare din partea directorului Casei Corpului Didactic şi sub stricta supraveghere a bibliotecarului.


Casa Corpului Didactic Sălaj-Partener 15 în cadrul Proiectului PROF

 

Prezentare_Proiect PROF

Site-ul Proiectului PROF:

https://www.eprof.ro/

Echipa Proiect PROF - Partener 15 - Casa Corpului Didactic Sălaj

Anunţuri Proiect PROF

NOU!!! FORMAREA PERSONALULUI DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR

Relatii cu publicul

Program audienţe director:

 

prof. Marius-Mirel MATYAS

 

 • Luni: 15.00-16.30
 • Miercuri: 13.00-15.00

 


Program consultanţă profesori metodiști:

 

prof. Sanda BULGĂREAN

 

 • Luni: 14.00-16.00
 • Miercuri: 14.00-16.00

 

prof. Lucian GOGA

 

 • Marţi: 14.00-16.00
 • Joi: 14.00-16.00

 

prof. Bianca MATEI

 

 • Miercuri: 13.00-15.00
 • Joi: 14.00-16.00

 


Program relaţii cu publicul

 

Bibliotecă:

Bibliotecar: ing. Rodica TURC

 

 • Luni: 12.00-16.30
 • Miercuri: 12.00-16.30
 • Vineri: 12.00-14.00

 

 

Laboratorul multimedia:

Responsabil: Katalin SZEREDAI

 

 • Luni - Joi: 8.00-16.30
 • Vineri: 8.00 - 14.00

 

 

Editura Școala Noastră:

Responsabil: Rodica TURC

 

 • Luni - Joi: 8.00-16.30
 • Vineri: 8.00 - 14.00

Cine e online?

Avem 10 vizitatori online

Cauta ...