• Casa Corpului Didactic Salaj

Ultimele anunturi

NOU!!! FORMAREA PERSONALULUI DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR CCD SALAJ

OFERTA DE FORMARE CONTINUĂ AN ȘCOLAR 2023-2024

SINTEZĂ-Oferta de programe de formare continuă_2023-2024

 

 

CURSURI DE FORMARE ÎN DERULARE AN ȘCOLAR 2023-2024


Înscriere program de formare acreditat ME „Abilitare curriculară pentru educație timpurie”


Casa Corpului Didactic Sălaj își propune desfășurarea programului de formare continuă acreditat de Ministerul Educației, „Abilitare curriculară pentru educație timpurie, începând cu data de 8 aprilie 2024.

Grupul țintă : personal didactic de predare din învățământul preuniversitar

 

Cursul se desfășoară  față în față, respectiv online asincron, are 27 CPT și 80 ore (față în față - 42 ore, online asincron - 38 ore).

Taxă curs - 480 lei.

Detalii despre modalitatea de plată, precum și calendarul cursului vor fi transmise după finalizarea înscrierilor.

Înscrierile la curs se pot face până vineri, 22.03.2024, prin accesarea link-ului de mai jos:

https://forms.gle/3mfcLjkNuAi65EaU6

Accesând acest link, veți completa formularul de înscriere și veți încărca Dosarul de înscriere, care conține următoarele documente:

- Cerere de înscriere (Anexa 1)

- Contract (Anexa 2)

- Consimțământ prelucrare date (Anexa 3)

- Adeverință (Anexa 4)

- Copii după documentele personale (C.I., certificat de naștere, certificat de căsătorie, diplomă de studii).

Aceste anexe se pot procura de la secretariatul unităților de învățământ sau de la secretariatul CCD Sălaj (tel.0260661396, e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza )

Pentru activitățile desfășurate față în față, locația va fi Grădinița cu P.P. „Piticii Isteți” Zalău.

 

Prin înscrierea la acest curs, vă exprimați acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (adresa de e-mail și nr. de telefon), care vor fi utilizate pentru realizarea conturilor pe platformă.

După constituirea grupei, fiecare cursant va primi, pe email, contul creat pentru Classroom.

Grupele vor fi constituite din maxim 25 de formabili, acceptați în ordinea înscrierilor.

 

Formatorii acreditați ai programului:

Boeriu Diana - Inspectoratul Școlar Județean Sălaj

Știrb Mihaela - Grădinița P.P. „Piticii Isteți” Zalău

Cîmpean-Radomir Diana - Grădinița P.P. „Voinicel” Zalău

Chichișan Nadia - Grădinița Nr. 3 Șimleu-Silvaniei

Bode Karina - Grădinița P.P. Nr. 12 Zalău

 


 


Înscriere program de formare avizat_Activităţi te tip outdoor în şcoală şi în afara ei

 

Casa Corpului Didactic Sălaj își propune demararea programului de formare continuă avizat de Ministerul Educației „Activități de tip outdoor în școală și în afara ei, având grup țintă  cadre didactice din învăţământul primar, gimnazial și liceal  din unităţile şcolare din judeţul Sălaj.

Cursul se desfășoară online sincron și asincron, în perioada 12-16.02.2024, are 20 ore și costă 100 lei.

Cadrele didactice interesate, se vor înscrie la curs până miercuri, 31.01.2024, prin accesarea link-ului de mai jos:

https://forms.gle/Zt8yobCpXqJgWdRi6

În vederea participării dumneavoastră la acest program de formare, vă rugăm să pregătiți următoarele documente :

-Cerere de înscriere (Anexa 1 -vezi atașament)

-Contract (Anexa 2 -vezi atașament)

-Acord de prelucrare a datelor (Anexa 3 -vezi atașament)

-Adeverință unitatea de învățământ (Anexa 4 -vezi atașament)

-Copii după CI, certificat de naștere, certificat de căsătorie (dacă este cazul), diplomă de licență .

Aceste documente se scanează într-un singur fișier PDF, denumit cu numele și prenumele_Activitati_outdoor,  (după modelul : Pop_Adriana _Activitati_outdoor) și se încarcă în formularul de înscriere, la secțiunea dosar de înscriere.

 

Formatori:

- Inspector școlar, prof. dr. Ciocan Dana Maria

- Director, prof. Mirșidan Dan


 

 

Înscriere program de formare avizat_Management financiar în instituțiile de învățământ preuniversitar de stat


Casa Corpului Didactic Sălaj își propune demararea programului de formare continuă avizat de Ministerul Educației,  Management financiar în instituțiile de învățământ preuniversitar de stat, având grup țintă  cadre didactice, directori, directori adjuncți din învățământul preșcolar/primar/gimnazial/liceal, membrii Consiliilor de Administrație,  personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat.

Cursul are 25 ore și se va desfășura online.

Taxa de înscriere este 125 lei.

Înscrierea se realizează prin accesarea link-ului de mai jos, până la data de 5 februarie 2024.

Activitățile de formare se vor desfășura în perioada 26 februarie - 1 martie 2024, pentru o grupă de formabili. Grupa va fi constituită în ordinea înscrierii.

https://forms.gle/zJRgXA4jFNHu539t9

Accesând acest link, veți încărca și Dosarul de înscriere, care trebuie să conțină următoarele documente:

-Anexa 1 Cerere de înscriere

-Anexa 2 Contract

-Anexa 3 Declarație pe proprie răspundere

-Anexa 4 Adeverință

-Copii după documentele personale (C.I., certificat de naștere, certificat de căsătorie, diplomă de studii).

Aceste documente le veți completa și scana într-un singur fișier PDF (denumit astfel: Nume_Prenume_Management financiar), iar acest fișier va trebui încărcat la secțiunea Dosar de înscriere, de la sfârșitul formularului.

Prin înscrierea la acest curs, vă exprimați acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care vor fi utilizate pentru demararea activităților.

Detalii despre plată vor fi transmise după constituirea grupei.

Formator: prof.ec. Magdaș Nicoleta Patricia 


Înscriere program de formare acreditat ME „Abordări psihologice ale bullying-ului în mediul școlar

 

Casa Corpului Didactic Sălaj își propune demararea programului de formare continuă acreditat de Ministerul Educației Abordări psihologice ale bullying-ului în mediul școlar, având grup țintă cadre didactice din învățământul preuniversitar.

 

Cursul se desfășoară ONLINE, are 67 ore (componenta sincron - 44 de ore/ componenta asincron - 23 de ore), 16 CPT și costă 335 lei.

Activitățile cursului se vor desfășura în perioada 11.01.2024- 12.02.2024, pentru o grupă de formabili.

Mai avem 4 locuri disponibile!

Cadrele didactice interesate, se vor înscrie la curs până vineri 5.01.2024, prin accesarea linkului de mai jos. Vă rugăm să completați cu diacritice și să NU folosiți majuscule sau prescurtări.

Accesând acest link, veți încărca și Dosarul de înscriere, care trebuie să conțină următoarele documente:

-Anexa 1 Cerere de înscriere

-Anexa 2 Contract

-Anexa 3 Declarație pe proprie răspundere

-Anexa 4 Adeverință

-Copii după documentele personale (C.I., certificat de naștere, certificat de căsătorie, diplomă de studii).

Aceste documente le veți completa și scana într-un singur fișier PDF (denumit astfel: Nume_Prenume_Management financiar), iar acest fișier va trebui încărcat la secțiunea Dosar de înscriere, de la sfârșitul formularului.

Prin înscrierea la acest curs, vă exprimați acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care vor fi utilizate pentru demararea activităților.

Detalii despre plată vor fi transmise după constituirea grupei.

https://forms.gle/6bTiNwfcTtiKi7Vb7

 

Formatori:

Prof. Cernucan Lorena, ISJ Sălaj

Prof. Dragoș Anca, CJRAE Sălaj

Prof. Câmpean Zamfira, ISJ Sălaj

Prof. Mesaros Adina, CJRAE Sălaj

 

 


 

 

Înscriere program de formare avizat ME „Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa pregătitoare”


Casa Corpului Didactic Sălaj își propune demararea programului de formare continuă avizat de Ministerul Educației Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa pregătitoare, având grup țintă  cadre didactice din învăţământul primar din unităţile şcolare din judeţul Sălaj.

Cursul se desfășoară față în față/online sincron și asincron, în perioada 17-24.11.2023, are 16 ore și costă 80 lei.

Precizăm că activitățile față în față vor avea loc la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău și se vor derula simultan cu două grupe de cursanți. Grupele se vor forma în ordinea înscrierilor.

Cadrele didactice interesate, se vor înscrie la curs până luni, 13.11.2023, prin accesarea link-ului de mai jos:

https://forms.gle/seKD6SswQ8djutJ88

 

 


 


Înscriere program de formare acreditat ME „Abilitare curriculară pentru educație timpurie

Casa Corpului Didactic Sălaj își propune demararea programului de formare continuă acreditat de Ministerul Educației, „Abilitare curriculară pentru educație timpurie ” - față în față și online asincron.

Grupul țintă : - Absolvenți ai liceului pedagogic sau ai unei școli echivalente, cu specializarea educatoare sau învățătoare

- Absolvenți cu diplomă de licență, specializarea pedagogia învățământului preșcolar și primar.

La programul de formare vor putea participa și alte categorii de cadre didactice.

Cursul se desfășoară față în față și online asincron, 27 CPT și 80 ore (față în față -42 ore, online asincron -38 ore).

Pentru activitățile desfășurate față în față, locația va fi Grădinița cu P.P. „Piticii Isteți” Zalău.

Înscrierile la curs se pot face până luni, 30.10.2023, prin accesarea link-ului de mai jos:

https://forms.gle/eCzZw8LfuFifNVBy6

 

Taxă curs - 400 lei.

Intenționăm ca programul de formare să fie desfășurat în luna noiembrie 2023, cu două grupe. Calendarul cursului, detalii despre plată și componența grupelor vor fi anunțate după finalizarea înscrierilor.

Grupele vor fi constituite din maxim 25 de formabili, acceptați în ordinea înscrierilor.

 


OFERTA DE FORMARE CONTINUĂ AN ȘCOLAR 2022-2023

 

OFERTA DE PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ_2022-2023_Sinteză


 

 

CURSURI DE FORMARE ÎN DERULARE AN ȘCOLAR 2022-2023

 

 


 

Înscriere program de formare avizat ME „Pregătirea debutanților în vederea susţinerii examenului național de definitivare în învățământ”


Casa Corpului Didactic Sălaj își propune demararea programului de formare avizat de Ministerul Educației Pregătirea debutanților în vederea susţinerii examenului național de definitivare în învățământ.

Cursul se desfășoară ONLINE, este gratuit, are 20 ore și se adresează cadrelor didactice care se pregătesc să susțină examenul de Definitivat în învățământ.

 

Formator - prof. dr. Opre Mihaela, Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai” Zalău

 

Cei interesați sunt rugați să se înscrie la curs până vinri, 26.05.2023, prin accesarea link-ului de mai jos.

Menționăm că programul cursului și componența grupelor vor fi anunțate după finalizarea înscrierilor.

https://forms.gle/xmPVSRZn5FnwEjwh7

 

 

 

 


 

 

 

Înscriere program de formare avizat ME „Pregătirea cadrelor didactice în vederea participării la concursul național de ocupare a posturilor vacante

 

Casa Corpului Didactic Sălaj își propune demararea programului de formare avizat de Ministerul Educației „Pregătirea cadrelor didactice în vederea participării la concursul național de ocupare a posturilor vacante”.

Cursul se desfășoară ONLINE, este gratuit, are 20 ore și se adresează cadrelor didactice care se pregătesc să susțină examenul de Titularizare în învățământ.

 

Formator - prof. Opre Mihaela, Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai” Zalău

 

Cei interesați sunt rugați să se înscrie la curs până vineri, 26.05.2023, prin accesarea linkului de mai jos. Menționăm că programul cursului și componența grupelor vor fi anunțate după finalizarea înscrierilor .

 

https://forms.gle/SSEUsQamj4yrKZWQ6
Înscriere program de formare acreditat ME „Abilitare curriculară pentru educație timpurie”

 

Casa Corpului Didactic Sălaj își propune demararea programului de formare continuă acreditat de Ministerul Educației, Abilitare curriculară pentru educație timpurie  ” - față în față și online asincron.

Grupul țintă  -Cadrele didactice care sunt încadrate în anul școlar 2022-2023, pe posturi de educatori-puericultori, care îndeplinesc următoarele condiții de studii:

- Absolvenți ai liceului pedagogic sau ai unei școli echivalente, cu specializarea educatoare sau învățătoare

- Absolvenți cu diplomă de licență, specializarea pedagogia învățămîntului preșcolar și primar.

Pentru această categorie costurile de participare vor fi suportate de către unitatea de învățământ de la la Titlul bunuri și servicii.

 

La programul de formare vor putea participa și alte categorii de cadre didactice, taxă curs - 312 ron.

Cursul se desfășoară față în față și online asincron , 27 CPT și 80 ore ( față în față-42 ore, online asincron-38 ore).

În acest sens, cadrele didactice , se vor înscrie la curs până joi, 06.04.2023, prin accesarea link-ului de mai jos.

https://forms.gle/xuEEzQCXqYW9rS7w6

Menționăm că programul cursului , detalii despre plată și componența grupelor vor fi anunțate după finalizarea înscrierilor.


  

 

Înscriere program de formare avizat ME ”Conștientizarea mediului și promovarea sustenabilității în învățământul primar și preșcolar”


Casa Corpului Didactic Sălaj își propune demararea programului de formare avizat de Ministerul Educației ”Conștientizarea mediului și promovarea sustenabilității în învățământul primar și preșcolar”

-față în față, online sincron și asincron, având grup țintă Cadre didactice din învățământul preuniversitar ( în limba maghiară) din județul Sălaj.

 

Cursul se desfășoară ONLINE, are 25 ore și costă 125 lei.

În acest sens, cadrele didactice interesate, se vor înscrie la curs până vineri, 24.03.2023, prin accesarea link-ului de mai jos.

https://forms.gle/MvVuq7yt5AbnLuyq8

Menționăm că programul cursului , detalii despre plată și componența grupelor vor fi anunțate după finalizarea înscrierilor.

 

 


 

Formulare de înscriere la programele de formare acreditate


 

Managementul unității de învățământ - de la carieră la dezvoltare personală, 30 CPT

Abordări psihologice ale bullying-ului în mediul școlar, 16 CPT

Cultura emoțională în cariera didactică, 15 CPT

 

Formulare de înscriere la programele de formare acreditate de alți furnizori, derulate prin CCD

Sănătos de mic, 10 CPT

Platforma programului Sănătos de mic: cursuri.sănătosdemic.ro

 

Medierea școlară, 20 CPT


OFERTA DE FORMARE CONTINUĂ

AN ȘCOLAR 2021-2022

 

 

CURSURI DE FORMARE AN ȘCOLAR 2021-2022

 

 

 


Înscriere program de formare avizat ME Pregătirea debutanților în vederea susţinerii examenului național de definitivare în învățământ”.

 

 

Casa Corpului Didactic Sălaj își propune demararea programului de formare avizat de Ministerul Educației Pregătirea debutanților în vederea susţinerii examenului național de definitivare în învățământ.

Cursul se desfășoară ONLINE, este gratuit, are 20 ore și se adresează cadrelor didactice care se pregătesc să susțină examenul de Definitivat în învățământ.

Formator - prof. dr. Opre Mihaela, Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai” Zalău

Cei interesați sunt rugați să se înscrie la curs până marți, 31.05.2022, prin accesarea link-ului de mai jos. Menționăm că programul cursului și componența grupelor vor fi anunțate după finalizarea înscrierilor.

https://forms.gle/J7QEQ2gcCuWhcD2Z6

 

 


 

 


Înscriere program de formare avizat MEPregătirea cadrelor didactice în vederea participării la concursul național de ocupare a posturilor vacante”

 

 

Casa Corpului Didactic Sălaj își propune demararea programului de formare avizat de Ministerul Educației „Pregătirea cadrelor didactice în vederea participării la concursul național de ocupare a posturilor vacante”.

Cursul se desfășoară ONLINE, este Gratuit, are 20 ore și se adresează cadrelor didactice care se pregătesc să susțină examenul de Titularizare în învățământ.

Formator - prof. dr. Opre Mihaela, Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai” Zalău

Cei interesați sunt rugați să se înscrie la curs până luni, 30.05.2022, prin accesarea linkului de mai jos. Menționăm că programul cursului și componența grupelor vor fi anunțate după finalizarea înscrierilor.

https://forms.gle/6jXjp5rSjaa1Wdj17

 


 

 


Înscriere program de formare continuă acreditat ME ” Managementul unității de învățământ-de la carieră la dezvoltare personală”

 

Casa Corpului Didactic Sălaj își propune demararea programului de formare continuă ACREDITAT de Ministerul Educației,   Managementul unității de învățământ – de la carieră la dezvoltare personală, având grup țintă  Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar.

Programul are 120 ore și 30 CPT, se desfășoară în sistem blended learning (face to face și on-line learning) și costă 480 lei.

Cadrele didactice interesate, se vor înscrie la curs până luni, 28.03.2022, prin accesarea linkului de mai jos. Menționăm că programul cursului și componența grupelor vor fi anunțate după finalizarea înscrierilor (intenționăm ca programul să se desfășoare începând cu luna mai).

https://forms.gle/XzHWDuPwGs8qyZh56

Prin înscrierea la acest curs, vă exprimați acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (adresa de e-mail și nr. de telefon), care vor fi utilizate pentru demararea activităților.

Formatori:

prof. dr. Bulgărean Gheorghe-Vasile

prof. Bancea Gheorghe

prof. Cernucan Lorena

prof. Boha Claudia

prof. dr. Rus Mădălina

prof. Hari Tünde


 


 

 

Înscriere Program de formare avizat ME_Metodistul ISJ_Gratuit

Casa Corpului Didactic Sălaj își propune demararea programului de formare continuă avizat de Ministerul Educației,  Metodistul ISJ - partener în procesul de îmbunătăţire a calităţii inspecţiei şcolare, având grup țintă  cadre didactice din corpul de metodişti ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj.

Cursul se desfășoară ONLINE, are 20 ore și este gratuit.

Cadrele didactice interesate, se vor înscrie la curs până luni, 21.03.2022, prin accesarea linkului de mai jos.

https://forms.gle/V982WN4V4F4YR5BY6

Formator:prof. CERNUCAN Lorena - inspector școlar pentru dezvoltarea resurselor umane ISJ Sălaj 

Inspectoratul Școlar Județean Sălaj și Casa Corpului Didactic Sălaj invită directorii unităților de învățământ din județul Sălaj să se înscrie (accesând link-ul de mai jos) la programul de formare continuă avizat de Ministerul Educației,  Managementul schimbării, rezistența și adaptarea la schimbare.

Cursul se desfășoară exclusiv ONLINE (sincron și asincron).

https://forms.gle/fUzV4EZwdzpdXwo6A

Înscrierile se fac până la data de 25.01.2022.

 


 

Casa Corpului Didactic Sălaj își propune demararea programului de formare continuă avizat de Ministerul Educației, Gamification – modalitate inovatoare pentru motivarea elevilor, având grup țintă cadre didactice din învățământul preuniversitar, care predau în limba maghiară.

Cursul are 20 ore, va începe în data de 25 ianuarie 2022 și se va desfășura ONLINE.

În acest sens, cadrele didactice interesate, se vor înscrie la curs până vineri, 21.01.2021, prin accesarea link-ului de mai jos.

https://forms.gle/npSrRPuFtk4L8Gmz9

Prin înscrierea la acest curs, vă exprimați acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (adresa de e-mail și nr. de telefon), care vor fi utilizate pentru realizarea conturilor pe platformă.

Detalii privind plata:

Taxa programului de formare se va achita în contul Casei Corpului Didactic Sălaj deschis la Trezoreria Zalău, cont IBAN RO58TREZ56120E335000XXXX – cod fiscal Casa Corpului Didactic 4870702 (persoanele fizice vor face plata din conturile personale în contul Casei Corpului Didactic Sălaj menționat mai sus). De asemenea persoana fizică va menționa în momentul efectuării plății: „Taxă program formare continuă – Gamification – modalitate inovatoare pentru motivarea elevilor”. Dacă plata se face de către alte persoane fizice (din alt cont), pentru d-voastră, va menționa la explicații, numele persoanei pentru care se face plata.

Termenul pentru efectuarea plății este 21 ianuarie 2022. Costul acestui program avizat este de 100 lei.

Menționăm că programul cursului și documentele necesare vor fi anunțate după finalizarea înscrierilor.

Formator: prof. Hari Tünde-Hajnalka, inspector școlar ISJ Sălaj

Responsabil program: prof. Matei Bianca, profesor metodist CCD Sălaj

 

 

 


 

Casa Corpului Didactic Sălaj, în parteneriat cu Asociația PROACTA EDU, își propune demararea programului de formare continuă acreditat de Ministerul Educației,  Profesor și Părinte AZI acreditat prin OMEC nr. 3161/13.02.2019, având grup țintă cadre didactice din învățământul preuniversitar din județul Sălaj.

Cursul se desfășoară ONLINE, are 80 ore (43 ore meeting/37 ore learning),

20 CPT și costă 350 lei.

În acest sens, cadrele didactice interesate, se vor înscrie la curs până luni, 17.01.2022prin accesarea linkului de mai jos (vă rugăm, acolo unde este cazul, să completați cu diacritice și să nu folosiți prescurtări). Menționăm că orarul cursului, componența grupelor și alte detalii privind documentele necesare și modalitatea de plată vor fi anunțate după finalizarea înscrierilor.

https://forms.gle/nCQQiQsxNQic2TR58

Prin înscrierea la acest curs, vă exprimați acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (adresa de e-mail și nr. de telefon), care vor fi utilizate pentru realizarea conturilor pe platformă.

Notă: Activitățile programului vor demara aproximativ peste 30 zile de la constituirea grupei, conform metodologiei de organizare și desfășurare a programelor de formare continuă acreditate.

Formatori:

Prof. Anca DRAGOȘ, CJRAE Sălaj

Prof. Adina MESAROS, director CJRAE Sălaj

Prof. Monica MORAR, CJRAE Sălaj

 


 

Casa Corpului Didactic Sălaj își propune demararea programului de formare continuă avizat de Ministerul Educației, Consiliere și dezvoltare personală - față în față, online sincron și asincron, având grup țintă profesori diriginți (cu excepția celor care au parcurs programul de formare din cadrul proiectului CRED) din județul Sălaj.

Cursul se desfășoară ONLINE, are 20 ore și costă 100 lei.

În acest sens, cadrele didactice interesate, se vor înscrie la curs până luni, 10.01.2022, prin accesarea link-ului de mai jos.

Formator: prof. dr. Rus Mădălina, inspector școlar pentru activități extrașcolare ISJ Sălaj

Responsabil program: prof. Goga Lucian, profesor metodist CCD Sălaj

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVc0yIIBBRrLYV62HiBYIrdYSWvodEIzXW4OXv-klHGS2LCg/viewform?usp=sf_link

 

 Asociația SAMAS București, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Sălaj, face înscrieri pentru cursul „Sănătos de Mic”, avizat prin adresa Ministerului Educaţiei, Nr. 33825/28.10.2021

Fiecare grupă de curs are între 25-35 de locuri disponibile, care vor fi completate în ordinea înscrierilor, prin formularul inscriere de pe platforma https://cursuri.sanatosdemic.ro/inscriere/.

Cine poate participa la curs:

 1. 1. Grădinițele de stat pot înscrie la cursul „Sănătos de Mic”, cel puțin, un cadru didactic și un cadru medical, gratuit. Pentru a beneficia de gratuitate, vă rugăm să atașați, în formularul de înscriere, o adeverință doveditoare de la locul de muncă.
 2. 2. Grădinițele private pot înscrie la cursul „Sănătos de Mic” cadre didactice și medicale, contra unui cost (a se vedea oferta). Vă rugăm să atașați, în formularul de înscriere, dovada plății efectuată de grădiniță.

Cursul „Sănătos de Mic” are un număr total de 42 de ore de formare.

Termen limită de înscriere: 22 noiembrie 2021.

FORMAREA PERSONALULUI DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

CCD SĂLAJ

Cum se beneficiază de formare continuă

Oportunități de formare

Cursuri online în derulare

Noutăți

Date de contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formular de înscriere (online, se completează de cursant)


Informare GDPR


Informare recunoaștere / echivalare programe speciale


Teleșcoala


MEC

ISJ Sălaj

CJRAE Sălaj


Oferta de formare

2021-2022
Oferta de formare 2020-2021


Fișă curs formare

(competențe, module, evaluare)noiembrie 2021

 

Program formare acreditat ”Abordări psihologice ale bullying-ului în mediul școlar”

 

 

 

 

 

 

 

iunie 2021

 

Pregătirea cadrelor dedactice în vederea participării la concursul național de ocupare a posturilor vacante.

 

Pregătirea debutanților în vederea susținerii Examenului Național de definitivare în învățământ.

 

 

mai -iunie 2021


Cultura emoțională în cariera didactică - seria 3

 

 

martie 2021

De la clasă fără bullying la școală fără bullying. Strategii de combatere a fenomenului bullying în mediul școlar

 

 

Cultura emoțională în cariera didactică

*Calendar grupa1

 

feb. 2021

Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii didactice în nediul online.

*Calendar

*Suport de curs

 

 

nov. - dec. 2020

Modalități alternative de evaluare a cunoștințelor la elevi, cu instrumente TIC

*Calendar

*Suport de curs

 

oct. - nov. 2020

Învățare la distanță cu ajutorul Google CLASSROOM și Microsoft TEAMS

*Calendar

*Suport de curs

 

oct. - nov. 2020

Proiectarea, organizarea și desfășurarea activității didactice în mediul online.

*Calendar

*Suport de curs

 

aug.-sept. 2020

Învățare la distanță cu ajutorul Google CLASSROOM și Microsoft TEAMS

*Calendar

*Suport de curs 

Înscriere Program formare acreditat ”Abordări psihologice ale bullying-ului în mediul școlar”


 

 

 

 

 

Anunțuri


Înscriere Program de formare continuă avizat ME GRATUIT

"Pregătirea debutanților în vederea susținerii examenului național de definitivare în învățământ"Înscriere Program de formare  continuă avizat ME GRATUIT

" Pregătirea cadrelor didactice în vederea participării la concursul național de ocupare a posturilor vacante "


 

De la clasă fără bullying la școală fără bullying. Strategii de combatere a fenomenului bullying în mediul școlar

 

Cultura emoțională în cariera didactică

 

Proiectarea, organizarea și desfășurarea activității didactice în mediul online

 

Documente necesare pentru cursuri

 

*Cerere pentru curs

*Contract individual

*Declarație de consimțământ

*B.I./C.I.

*Certificat de naștere

*Alte acte (în cazul schimbării numelui)

*Acte de studii


Ghiduri pentru educație online


Google CLASSROOM și Microsoft TEAMS


Parteneriate

 

Protocol


Documente digitalizare Comisia Europeană / Romania

 

 

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

tel. 0260/661396

fax: 372873614


Pagina Facebook CCD Sălaj


Pagina web CCD Sălaj


Help Desk

Compartimentul

Programe și proiecte

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Casa Corpului Didactic Sălaj-Partener 15 în cadrul Proiectului PROF

 

Prezentare_Proiect PROF

Site-ul Proiectului PROF:

https://www.eprof.ro/

Echipa Proiect PROF - Partener 15 - Casa Corpului Didactic Sălaj

Anunţuri Proiect PROF

NOU!!! FORMAREA PERSONALULUI DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR

Relatii cu publicul

Program audienţe director:

 

prof. Marius-Mirel MATYAS

 

 • Luni: 15.00-16.30
 • Miercuri: 13.00-15.00

 


Program consultanţă profesori metodiști:

 

prof. Sanda BULGĂREAN

 

 • Luni: 14.00-16.00
 • Miercuri: 14.00-16.00

 

prof. Lucian GOGA

 

 • Marţi: 14.00-16.00
 • Joi: 14.00-16.00

 

prof. Bianca MATEI

 

 • Miercuri: 13.00-15.00
 • Joi: 14.00-16.00

 


Program relaţii cu publicul

 

Bibliotecă:

Bibliotecar: ing. Rodica TURC

 

 • Luni: 12.00-16.30
 • Miercuri: 12.00-16.30
 • Vineri: 12.00-14.00

 

 

Laboratorul multimedia:

Responsabil: Katalin SZEREDAI

 

 • Luni - Joi: 8.00-16.30
 • Vineri: 8.00 - 14.00

 

 

Editura Școala Noastră:

Responsabil: Rodica TURC

 

 • Luni - Joi: 8.00-16.30
 • Vineri: 8.00 - 14.00

Cine e online?

Avem 7 vizitatori online

Cauta ...