Legislatie CDI

 • ORDINUL MECT nr. 5689/20.10.2008 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Centrelor de Documentare şi Informare (Anexa 1), a Fişei cadru a postului de professor documentarist (Anexa 2) şi a Fişei cadru de evaluare a profesorului documentarist (Anexa 3)
 • O.M. nr. 5135/22.12.1999 - stabileşte reperele proiectului bilateral româno-francez de promovare a centrelor rurale de documentare şi informare, proiect derulat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării în colaborare cu Serviciul de Cooperare şi Acţiune Culturală din cadrul Ambasadei Franţei la Bucureşti. Proiectul este denumit „Educaţia pentru informaţie în medii rurale defavorizate”.
 • O.M. nr. 3248/01.03.2002 şi O.M. nr. 3707/02.04.2003 – aprobă extinderea colaborării dintre Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Serviciul de Cooperare şi Acţiune Culturală din cadrul Ambasadei Franţei la Bucureşti, în ceea ce priveşte promovarea centrelor de documentare şi informare, precum şi formarea continuă a personalului didactic, de conducere, îndrumare şi control şi a personalului din centrele de documentare şi informare.
 • O.M. nr. 3328/08.03.2002 – autorizează casele corpului didactic să înfiinţeze, în mediul rural şi urban, centre de documentare şi informare; subordonează Centrele de Informare şi Documentare înfiinţate ca urmare a derulării diverselor programe din cadrul Proiectului de Reformă a Învăţământului Preuniversitar, cofinanţat de Guvernul României şi de Banca Mondială (Programul de relansare a învăţământului din mediul rural, proiectul „Educaţia pentru informaţie în medii rurale defavorizate” Caselor Corpului Didactic.
 • O.M. nr. 3278/23.02.2004 – aprobă extinderea colaborării dintre Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Tineretului şi Serviciul de Cooperare şi Acţiune Culturală din cadrul Ambasadei Franţei la Bucureşti, în ceea ce priveşte promovarea centrelor de documentare şi informare, precum şi formarea continuă a personalului didactic, de conducere, îndrumare şi control şi a personalului din centrele de documentare şi informare.
 • O.M.E.C. nr. 4961/28.01.2006 – privind înfiinţarea şi susţinerea centrelor de documentare şi informare, precum şi formarea continuă a personalului didactic, de conducere, îndrumare şi control şi a personalului din centrele de documentare şi informare (înfiinţarea a 84 CDI prin alocarea a 40.000 RON/unitate şcolară, aprobarea Metodologiei privind repartizarea de fonduri în vederea amenajării şi dotării Centrelor de Documentare şi Informare).
 • O.M.E.C. nr. 330/13.02.2007 – privind aprobarea fondurilor şi repartizarea acestora în vederea dotării unităţilor de învăţământ şi a unor unităţi conexe învăţământului preuniversitar (art. 9 – repartizarea sumelor destinate dotării centrelor de documentare şi informare).
 • Istoricul actelor normative referitoare la funcţionarea CDI:
 • O.M.E.C. nr. 5548/15.12.2004 privind aprobarea următoarelor documente:
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a centrului de documentare şi informare
 • Statutul profesorului documentarist
 • Fişa de evaluare a profesorului documentarist
 • Fişa cadru a postului de profesor documentarist
 • Legea 349/14.07.2004 – prevede modificarea şi completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul
 • personalului didactic cu funcţia de profesor documentarist şi a condiţiilor de ocupare a acestei funcţii.
 • O.M.E.C.T. nr. 2599/13.11.2007 – privind aprobarea Programei pentru concursul de ocupare a posturilor didactice declarate vacante în învăţământul preuniversitar

 

Casa Corpului Didactic Sălaj-Partener 15 în cadrul Proiectului PROF

 

Prezentare_Proiect PROF

Site-ul Proiectului PROF:

https://www.eprof.ro/

Echipa Proiect PROF - Partener 15 - Casa Corpului Didactic Sălaj

Anunţuri Proiect PROF

NOU!!! FORMAREA PERSONALULUI DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR

Relatii cu publicul

Program audienţe director:

 

prof. Marius-Mirel MATYAS

 

 • Luni: 15.00-16.30
 • Miercuri: 13.00-15.00

 


Program consultanţă profesori metodiști:

 

prof. Sanda BULGĂREAN

 

 • Luni: 14.00-16.00
 • Miercuri: 14.00-16.00

 

prof. Lucian GOGA

 

 • Marţi: 14.00-16.00
 • Joi: 14.00-16.00

 

prof. Bianca MATEI

 

 • Miercuri: 13.00-15.00
 • Joi: 14.00-16.00

 


Program relaţii cu publicul

 

Bibliotecă:

Bibliotecar: ing. Rodica TURC

 

 • Luni: 12.00-16.30
 • Miercuri: 12.00-16.30
 • Vineri: 12.00-14.00

 

 

Laboratorul multimedia:

Responsabil: Katalin SZEREDAI

 

 • Luni - Joi: 8.00-16.30
 • Vineri: 8.00 - 14.00

 

 

Editura Școala Noastră:

Responsabil: Rodica TURC

 

 • Luni - Joi: 8.00-16.30
 • Vineri: 8.00 - 14.00

Cine e online?

Avem 9 vizitatori online

Cauta ...