Prezentare CDI

Centrul de Documentare şi Informare reprezintă o cale spre un învăţământ modern, adaptat nevoilor reformei propuse de Ministerul Educaţiei, Cercetării Şi Tineretului, reformă care urmăreşte o adaptare a învăţământului românesc la cel european şi mondial.

Utilitatea Centrelor de Documentare şi Informare rezultă din gama largă de activităţi, din oferta variată pe care o are în ceea ce priveşte materialele de documentare pe diferite suporturi: scrise, pe suport magnetic (casete video şi audio, dischete), pe CD-uri etc., cât şi diversitatea instrumentelor care stau la îndemâna elevilor şi profesorilor (video, calculator, televizor, casetofon, proiector, xerox, etc.).

C.D.I.-ul este centrul cu resurse documentare multimedia. El pune la dispoziţia elevilor şi a profesorilor, a întregii comunităţi locale, toate informaţiile necesare desfăşurării activităţii şcolare sau pentru lărgirea orizontului cultural al individului. Furnizează documentele necesare informării şcolare şi profesionale a elevilor în vederea integrării lor socio-profesionale. C.D.I.-ul are două funcţii: funcţia de bibliotecă (bază de informare) şi funcţia de cercetare şi prelucrare a materialului informativ. În acest sens, C.D.I.-ul  nu este doar locul în care sunt păstrate documentele, el este în acelaşi timp şi locul de iniţiere în căutarea de informaţii şi a altor tehnici de documentare: utilizarea  internetului, a dicţionarelor,  enciclopediilor, a fişierelor de informaţie, luarea de notiţe, realizarea fişelor de lectură, conceperea de fişe tematice etc. Beneficiind de un fond divers şi bogat de carte, C.D.I.-ul răspunde nevoii de cunoaştere a elevului şi  curiozităţii acestuia.

 • C.D.I.-ul este spaţiul în care are loc egalizarea şanselor pentru grupurile dezavantajate (program de remediere şcolară, consilierea copiilor cu CES, implicarea părinţilor şi comunităţii în viaţa şcolii prin activităţi de formare şi parteneriat).
 • Centrul de Documentare şi Informare reprezintă un spaţiu specific realizării unor activităţi extraşcolare (dezbateri, cluburi de lectură, redacţii), în realizarea şi derularea unor proiecte educaţionale (interne/externe).
 • C.D.I.-ul ca sală de lectură reprezintă un spaţiu necesar învăţării, studiului personal, relaxării prin lectura de plăcere.
 • C.D.I.-ul oferă autonomie elevului, profesorului şi oricărei persoane dornice de informare. Un astfel de spaţiu reprezintă o viziune nouă despre ce înseamnă a învăţa modern, cum să ştii să cauţi singur informaţiile de care ai nevoie, să fii mereu în pas cu noutăţile apărute pe plan naţional şi mondial.
 • CDI-ul asigură şanse egale pentru toţi elevii, în privinţa accesului la informaţie şi a materialelor documentare.  El implementează una dintre metodele de învăţare cele mai eficiente – învăţarea prin descoperire  şi învăţarea centrata pe elev - ceea ce conduce la creşterea progresului şcolar
 • asigură recreerea elevilor (pot asculta muzica la căşti, să citească romane, reviste);
 • îi pregăteşte pe elevi pentru a şti să utilizeze informaţia, a o selecta, a alege din multitudinea de informaţii şi documente pe cele utile;
 • asigură socializarea elevilor prin studii de caz, jocuri de rol, sub îndrumarea profesorului sau dirigintelui ;
 • asigură un spaţiu pentru petrecerea timpului liber, în vederea studiului, mai ales în cadrul unor grupuri de elevi cu nevoi speciale (elevi ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă, în străinătate, elevi cu probleme de tip : abandon şcolar sau absenteism).

CDI-ul este o zona în cadrul şcolii unde se desfăşoară:

 • activităţi didactice (ore);
 • activităţi independente ale elevilor în vederea pregătirii lecţiilor (cercetare, documentare, informare);
 • activităţi recreative;
 • activităţi de documentare în vederea pregătirii de excursii şi vizite organizate;
 • loc de concepere şi elaborare a proiectelor şi portofoliilor şcolare;
 • împrumuturi de carte şi alte materiale informative şi de documentare pe orice suport (CD, casete audio şi video, reviste, diafilme, diapozitive);
 • activităţi de documentare, perfecţionare şi informare a cadrelor didactice.


CDI-ul deţine:

 • manuale alternative neselectate de şcoală în vederea studiului la clasă;
 • cărţi de beletristică incluse în programele şi bibliografiile şcolare;
 • abonamente de ziare şi reviste;
 • calculatoare legate în reţea şi cuplate la Internet;
 • T.V. color;
 • scaner, xerox, imprimantă;
 • CD-uri, casete audio şi video, discuri, diapozitive şi diafilme;
 • videoproiector.

Casa Corpului Didactic Sălaj-Partener 15 în cadrul Proiectului PROF

 

Prezentare_Proiect PROF

Site-ul Proiectului PROF:

https://www.eprof.ro/

Echipa Proiect PROF - Partener 15 - Casa Corpului Didactic Sălaj

Anunţuri Proiect PROF

NOU!!! FORMAREA PERSONALULUI DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR

Relatii cu publicul

Program audienţe director:

 

prof. Marius-Mirel MATYAS

 

 • Luni: 15.00-16.30
 • Miercuri: 13.00-15.00

 


Program consultanţă profesori metodiști:

 

prof. Sanda BULGĂREAN

 

 • Luni: 14.00-16.00
 • Miercuri: 14.00-16.00

 

prof. Lucian GOGA

 

 • Marţi: 14.00-16.00
 • Joi: 14.00-16.00

 

prof. Bianca MATEI

 

 • Miercuri: 13.00-15.00
 • Joi: 14.00-16.00

 


Program relaţii cu publicul

 

Bibliotecă:

Bibliotecar: ing. Rodica TURC

 

 • Luni: 12.00-16.30
 • Miercuri: 12.00-16.30
 • Vineri: 12.00-14.00

 

 

Laboratorul multimedia:

Responsabil: Katalin SZEREDAI

 

 • Luni - Joi: 8.00-16.30
 • Vineri: 8.00 - 14.00

 

 

Editura Școala Noastră:

Responsabil: Rodica TURC

 

 • Luni - Joi: 8.00-16.30
 • Vineri: 8.00 - 14.00

Cine e online?

Avem 8 vizitatori online

Cauta ...