Editura Scoala Noastra

EDITURA ŞCOALA NOASTRĂ

Străduinţa cadrelor didactice din judeţ de a-şi face cunoscută munca la clasă şi în afara ei a fost reflectată mai ales în revista Asociaţiei învăţătorilor din Sălaj, numită Şcoala Noastră. Revista a fost fondată în 1924, la doar câţiva ani după formarea statului naţional unitar român, ca o necesitate stringentă în climatul politic şi cultural din partea de nord-vest a României.

La acea vreme, revista milita pentru dezvoltarea şi implementarea învăţământului în limba română în această zonă de graniţă a ţării, pentru educaţie, cultură profesională şi afirmare naţională. Datorită greutăţilor ivite, revista a apărut discontinuu, existând perioade (1940-1991, 1998-2003, 2004) în care s-a ajuns la încetarea apariţiei sale, ultimul număr fiind datat ianuarie 2005, cu apariţie prilejuită de aniversarea a 80 de ani de la fondarea revistei.
Este de remarcat faptul că, de-a lungul timpului, printre dascălii sălăjeni s-au găsit oameni de suflet, dispuşi să-şi ofere benevol serviciile, prin paginile revistei, pentru împlinirea idealurilor visate de generaţii întregi de învăţători şi profesori români din Ardeal.

Actualmente, activitatea publicistică a fost preluată de Editura Şcoala Noastră. Aceasta a fost înfinţată în anul 2005, la iniţiativa domnului prof. metodist Nicolae Costruţ, şi acordă permanent consultanţă editorială, facilitând demersurile pentru publicarea de carte. În acest fel, vine în sprijinul cadrelor didactice de pe raza judeţului, a tuturor celor care doresc să-şi pună în valoare activitatea didactică, ştiinţifică şi literară.

Există o bună colaborare cu Centrul Naţional ISBN al Bibliotecii Naţionale a României, pentru obţinerea în timp util a tranşelor de ISBN-uri acordate editurii şi utilizarea lor corectă. ISBN-urile sunt acordate la solicitare, îndeosebi pentru titluri de carte din domeniul didactic, manuale auxiliare pentru diferite specialităţi, pentru toate ciclurile de învăţământ, cursuri, studii, dar şi lucrări ştiinţifice, monografii, dicţionare, suporturi pentru diferite cursuri de specialitate etc. De asemenea, se acordă şi ISSN-uri, pentru publicaţii în serie, reviste şi periodice, sau pentru lucrări prezentate în cadrul unor simpozioane naţionale, conferinţe etc., desfăşurate în judeţ şi în ţară.

Colaborăm în permanenţă cu diverse tipografii din Zalău, pentru tipărirea în condiţii optime a titlurilor de carte. Editura Şcoala Noastră colaborează şi cu Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă, pentru a crea premizele unei mai bune consultanţe editoriale specifice publicării unor lucrări de specialitate din domenii precum: monografii locale şi şcolare, etnografie, folclor, cercetare de arhivă în învăţământ etc.

De asemenea, tot aici s-a realizat, până în anul 2010, buletinul informativ de uz şcolar intern Ora şcolii, care a continuat şi el într-un fel activitatea revistei Şcoala Noastră, numerele publicate fiind disponibile la sala de lectură a Bibliotecii CCD. Începând din anul 2010, în cadrul Editurii se publică Buletinul informativ Şcoala sălăjeană, acesta continuând tradiţia buletinelor informative care au însoţit de-a lungul timpului învăţământul sălăjean.

Printre materialele de anvergură pregătite pentru tipar în ultima perioadă, amintim îndeosebi monografia şcolară realizată sub coordonarea Inspectoratului Şcolar Judeţean, Cartea şcolilor sălăjene, apărută în noiembrie 2010, cu ocazia Zilelor Învăţământului Sălăjean, şi monografia realizată de  domnul prof. Emil Trif, Aspecte din învăţământul sălăjean. 1918-1990. Ambele lucrări au fost tehnoredactate computerizat, corectate şi machetate în Laboratorul multimedia al CCD, acesta din urmă fiind preluată ulterior de Editura Caiete Silvane în vederea unei eventuale publicări.

În aprilie anul 2011, au început demersurile pentru constituirea unui fond de carte, alcătuit îndeosebi din donaţii, care cuprinde: monografii şcolare actualizate, mape aniversare, relatări de evenimente din viaţa şcolii. Acesta va folosit îndeosebi în expoziţiile amenajate cu ocazia unor manifestări şi întâlniri de lucru organizate la nivel judeţean şi naţional, care se desfăşoară la CCD şi ISJ. Prin această iniţiativă, dorim să oferim publicului larg informaţii cât mai noi şi, de asemenea, să facem cunoscute atât şcolile, cât şi activitatea cadrelor didactice din judeţul nostru.

Casa Corpului Didactic Sălaj-Partener 15 în cadrul Proiectului PROF

 

Prezentare_Proiect PROF

Site-ul Proiectului PROF:

https://www.eprof.ro/

Echipa Proiect PROF - Partener 15 - Casa Corpului Didactic Sălaj

Anunţuri Proiect PROF

NOU!!! FORMAREA PERSONALULUI DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR

Relatii cu publicul

Program audienţe director:

 

prof. Marius-Mirel MATYAS

 

 • Luni: 15.00-16.30
 • Miercuri: 13.00-15.00

 


Program consultanţă profesori metodiști:

 

prof. Sanda BULGĂREAN

 

 • Luni: 14.00-16.00
 • Miercuri: 14.00-16.00

 

prof. Lucian GOGA

 

 • Marţi: 14.00-16.00
 • Joi: 14.00-16.00

 

prof. Bianca MATEI

 

 • Miercuri: 13.00-15.00
 • Joi: 14.00-16.00

 


Program relaţii cu publicul

 

Bibliotecă:

Bibliotecar: ing. Rodica TURC

 

 • Luni: 12.00-16.30
 • Miercuri: 12.00-16.30
 • Vineri: 12.00-14.00

 

 

Laboratorul multimedia:

Responsabil: Katalin SZEREDAI

 

 • Luni - Joi: 8.00-16.30
 • Vineri: 8.00 - 14.00

 

 

Editura Școala Noastră:

Responsabil: Rodica TURC

 

 • Luni - Joi: 8.00-16.30
 • Vineri: 8.00 - 14.00

Cine e online?

Avem 4 vizitatori online

Cauta ...