Regulament de functionare a editurii

REGULAMENT DE FUNCTIONARE A EDITURII „ŞCOALA NOASTRĂ”

Art. 1. Editura „Şcoala Noastră” a Casei Corpului Didactic Cluj funcţionează în baza O.M. nr. 4897/31.10.2001 privind aprobarea Regulamentul de organizare şi funcţionare a Casei Corpului Didactic, capitolul I, articolul 9, alineatul 1 şi 2 din Anexa nr. 1 la O.M. nr. 4897/31.10.2001.
Art. 2. Editura nu are personalitate juridică distinctă şi nici cont bancar separat de cel al Casei Corpului Didactic Sălaj.
Art. 3. Activitatea editorială se desfăşoară în conformitate cu prevederile următoarelor reglementări:
a. Legea nr. 8/14.03.1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe;
b. Legea nr. 594/15.12.2004 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal de tipărituri;
c. Ordine ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi ale Ministerului Culturii în domeniu.
Art. 4. Pot publica în regim de editură, cărţi tipărite sau volume în varianta electronica pe CD-uri, autori de lucrari didactice şi tehnico-stiintifice, dacă întrunesc cumulativ următoarele condiţii:
a. autorul îşi asumă întreaga răspundere pentru conţinutul lucrării;
b. lucrarea este tehnoredactată computerizat şi corectată (inclusiv lingvistic) prin grija autorilor;
c. autorii asigură integral cheltuielile de editare şi tipărire din surse financiare proprii;
d. autorii nu cesionează drepturile patrimoniale de autor editurii, având deci dreptul de a reproduce, traduce, adapta şi de a difuza lucrarea în conditiile legii nr.8/1996.
Art. 5 Tipărirea cărţii se poate realiza la orice tipografie care colaborează cu Editura Şcoala Noastră, aceasta neavând tipografie proprie, dacă posibilităţile tehnice ale acesteia sunt satisfăcătoare pentru părţi. Costurile de tipărire se vor regăsi în costul final al publicaţiei.
Art. 6. Solicitarea de acordare a ISBN, ISSN şi consultanţă editorială în vederea publicării va fi depusă la redactorul editurii. Se vor lua în considerare următoarele criterii: valoarea ştiinţifică a lucrării, asigurarea valorificării si popularizării experienţei şi activităţii de cercetare în domeniul instructiv educativ, precum şi priorităţi rezultate din planul strategic de dezvoltare a institutiei.
Art. 7. Etape obligatorii pentru editură:
a. obtinerea numerotării internaţionale standardizate (ISBN, ISSN) şi a descrierii CIP a Bibliotecii Nationale a României;
b. verificarea copertei si a paginii de titlu, cu includerea elementelor de identificare, a siglei editurii şi cu precizări din partea autorilor, referitoare la realizarea lucrării, dacă este cazul;
c. efectuarea eventualelor retuşuri ale tehnoredactării; aceste operaţii se fac cu acordul autorului şi în prezenţa acestuia.
Art. 8. Etape obligatorii pentru autor:
a. completarea şi semnarea de către autor a formularului „Bun de tipar”, prin care acesta îsi asumă răspunderea pentru forma şi conţinutul lucrării; tipărirea lucrării revine tipografiei.
b. Autorul va preda gratuit editurii 3 exemplare din lucrarea tipărită, care vor fi depuse la Biblioteca Casei Corpului Didactic Sălaj, unul dintre acestea poate rămâne ca exemplar martor în editură.
c. 7 exemplare vor fi trimise la Depozitul legal de tipărituri, conform Legii nr. 594/15.12.2004, privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal de documente, indiferent de suport, în termen de o lună de la data publicării.
Art. 9. La solicitarea autorului, editura poate acorda pentru o lucrare doar codul ISBN, fără altă obligaţie din partea editurii de a executa lucrarea, aceasta rămânând exclusiv în sarcina autorului.
Art. 10. La solicitarea beneficiarului, editura poate efectua doar anumite lucrări din cele necesare pentru obţinerea produsului finit, respectiv: concepere copertă, laminare coperte, legare etc., caz în care se va ţine cont de numărul de exemplare asupra cărora se efectuează aceste lucrări, de volumul şi complexitatea lor.

Casa Corpului Didactic Sălaj-Partener 15 în cadrul Proiectului PROF

 

Prezentare_Proiect PROF

Site-ul Proiectului PROF:

https://www.eprof.ro/

Echipa Proiect PROF - Partener 15 - Casa Corpului Didactic Sălaj

Anunţuri Proiect PROF

NOU!!! FORMAREA PERSONALULUI DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR

Relatii cu publicul

Program audienţe director:

 

prof. Marius-Mirel MATYAS

 

 • Luni: 15.00-16.30
 • Miercuri: 13.00-15.00

 


Program consultanţă profesori metodiști:

 

prof. Sanda BULGĂREAN

 

 • Luni: 14.00-16.00
 • Miercuri: 14.00-16.00

 

prof. Lucian GOGA

 

 • Marţi: 14.00-16.00
 • Joi: 14.00-16.00

 

prof. Bianca MATEI

 

 • Miercuri: 13.00-15.00
 • Joi: 14.00-16.00

 


Program relaţii cu publicul

 

Bibliotecă:

Bibliotecar: ing. Rodica TURC

 

 • Luni: 12.00-16.30
 • Miercuri: 12.00-16.30
 • Vineri: 12.00-14.00

 

 

Laboratorul multimedia:

Responsabil: Katalin SZEREDAI

 

 • Luni - Joi: 8.00-16.30
 • Vineri: 8.00 - 14.00

 

 

Editura Școala Noastră:

Responsabil: Rodica TURC

 

 • Luni - Joi: 8.00-16.30
 • Vineri: 8.00 - 14.00

Cine e online?

Avem 7 vizitatori online

Cauta ...