Revista "Școala Noastră"

Revista Şcoala Noastră Nr. 49-50/2023

 

 

 

Revista Şcoala Noastră Nr.47-48/2022

 

 

 


Revista Școala Noastră Nr.45-46/2022

Revista Școala Noastră Nr.43-44/2021

 

 

 

Revista Școala Noastră nr. 15-16/2014

Număr aniversar dedicat împlinirii a 90 de ani de la fondarea revistei (1924-2014)

CUPRINS

Editorial
CORINA EMILIA FORŢ - Şcoala Noastră – 90 de ani   

Aniversare
Gânduri la ceas aniversar   
MARIN ŞTEFAN - Revista „Şcoala Noastră”, la 90 de ani!   
MIHAIELA LAZAR - La ceas aniversar   
DENISA-MARIA TOUT - Un mic dar spiritual pentru revista „Şcoala Noastră”   

Educaţie. Învăţământ
NICOLAE COSTRUŢ - Educaţia – operă de creaţie şi de dragoste   

Management
DAROCZI IOSIF - A fi sau a nu fi director model   

Educaţie ecologică
IULIANA MARIA NOJE - Cunoaşterea şi ocrotirea mediului înconjurător începe din curtea părintească   

Cerc pedagogic
DORINA ANCUȚA MUTH - Avem nevoie de minciună?   
VIORICA REMEŞ - Lectura-puzzle în enciclopedia zmeilor   
OTILIA-RODICA CIORBA - Eficienţa jocului didactic la copiii cu deficienţe de învăţare a  limbii române   
MIREL MATYAS - Cabinetul de matematică „Ioan Mocan” al Colegiului Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău, un exemplu de bună practică

Învăţământ special
DAROCZI IOSIF - Educaţia  incluzivă – un  proces  de îmbunătăţirea  activității  şcolare   
ANTONELA CHEZAN - Terapia muzicalǎ la persoanele cu afazie   

Pagini de istorie
LIVIU BAIDOC - Om sau fluture   

Personalităţi
GHEORGHE BANCEA - Omagiu Seniorului Coposu   
MARIANA IUGA - Valori perene în viaţa şi opera lui Alesandru Papiu Ilarian   

Pro memoria
MARIN ŞTEFAN - T. Tudor Topan   

Repere geografice
IULIANA MARIA NOJE - Poluarea aerului atmosferic – problemă vitală a zilelor noastre   

Cultură şi artă
DENISA-MARIA TOUT - Adverbul şi zeul Pan – morfologia culturii europene   
MIHAIELA LAZAR - Prin secole în pas de dans – valsul  

Cărţi – idei
MARCEL LUCACIU - Poemele boemei   
GYÖRFI-DEÁK GYÖRGY - Mâţa, scripca şi omul de pe lună   
SIMONE GYÖRFI - Însemnări resemnate   

Poezie
IOAN BUNTA

Pagina elevului
BIANCA TEMEŞ   

Pagini de arhivă
MIREL MATYAS - Revista „şcoala noastră” între anii 1991-1998  
HORIA CIOVÂRNACHE - Poezii
VALENTIN MESEŞAN - Poezii
T. TUDOR TOPAN - Poezii
IULIU SUCIU - Nevoia de tradiţie   
GHEORGHE TERHEŞIU - Simion Bărnuţiu – poet  
RUDYARD KIPLING (trad. CORNELIU COPOSU) - Dacă...  
VALENTIN DĂRĂBAN - Ştiinţă puţină, dar oameni pretenţioşi  
NICOLAE COSTRUŢ - Educarea bunului simţ 
NICOLAE COSTRUŢ - Un om în drum spre infinit
IOAN CIOCIAN - Şcoli şi dascăli din Sălajul de altădată

 

Revista Școala Noastră nr. 13-14/2014

 

CUPRINS

Editorial

Educaţie. Învăţământ
DENISA-MARIA TOUT – Şcoala ca instanţă culturală

Educaţie ecologică
LUNG LENKA --- Gândirea ecologică
ALINA RAMONA BALOG, FLOARE ARDELEAN --- Educaţia ecologică în grădiniţă

Cerc pedagogic
FLORICA LENUŢA ROŞU --- Tratarea diferenţiată în învățământul primar și preșcolar
SUSANA-FLORINA PALL --- Conflictul la preşcolari (II)
OTILIA RODICA CIORBA --- Importanţa lecturii pentru elevi
DENISA-MARIA TOUT --- Grile de lectură pentru receptarea adecvată a textului dramatic / epic / liric
DĂNUŢ-VIOREL SUR, RODICA-IOANA SUR --- Elaborarea unei programe de  opțional în vederea valorificării istoriei locale
MIREL MATYAS --- Personalităţi marcante ale astronomiei

Învăţământ special
ANTONELA CHEZAN --- Terapia auditiv-verbală la purtătorii de implant cohlear

Proiecte educaţionale europene
LUMINIŢA NICOLETA GLIGUŢA --- Programul Pestalozzi – “Value Of Life”

Pagini de istorie

Istorie locală
MIRCEA GUI --- Situaţia social-politică a localităţii Valcău de Jos între secolele XV–XVIII

Istorie naţională
CORINA FORŢ --- Reforma sistemului de învăţământ în perioada comunistă – Reforma din 1948

Repere geografice
ZINIA MATYAS, MIREL MATYAS --- Oraşul Artelor şi Ştiinţei

Cultură şi artă
MIHAIELA LAZAR --- Frédéric Chopin – un geniu al pianului

Biblioteca ieri şi azi
LIUŢA FETEA --- Dezvoltarea competenţei de lectură în cadrul bibliotecilor şi CDI-urilor

Literatură

Cărţi – idei
LIANA DOSPINESCU --- Motivul oglinzii în literatură
IOANA DOROLŢI --- Nichita Stănescu – misterul necuvintelor
ANDREEA-LARISSA IRIMEŞ --- Bacovia – un univers absolut şi irecuperabil

Poezie
LARISA POP

Pagina elevului
TUDOR ALEXANDRU TRIF

 

Revista Școala Noastră nr. 11-12/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUPRINS

Editorial
MARIA POP --- „Şcoala Noastră”, oglinda învățământului sălăjean   

Educaţie. Învăţământ

Management
KOVÁCS IRINA ELISABETA, SECĂŞAN GYÖNGYI --- Managementul performant şi „Regula celor 4 C”    

Şcoala şi familia
ANGELA NEDELCU --- Rolul familiei în formarea personalității copilului    

Didactica modernă
ILDIANA JURCĂ --- Inovaţie  şi  creaţie  in  activitatea  didactică    
CORINA EMILIA FORŢ --- Legătura între istorie şi noile educaţii    

Educaţie ecologică
DIANA SÂRB, ALEXANDRA FĂRCAŞ --- Protecția naturii și a mediului înconjurător    
KOVÁCS IRINA ELISABETA, SECĂŞAN GYÖNGYI --- Educaţie pentru mediu – educaţie pentru viitor    

Cerc pedagogic
SUSANA-FLORINA PALL --- Conflictul la preşcolari (I)    
RAMONA GOZMAN-POP --- Creativitatea în compunerile școlare    
ANCA IOANA MUREȘAN --- Numeralul – parte de vorbire lexematică sau categorematică?    
MARIUS MIREL MATYAS --- Astronomia, o știință uitată?    
DĂNUŢ-VIOREL SUR, RODICA-IOANA SUR --- Cercetarea  istoriei   locale  prin  activităţi  extraşcolare    
DAROCZI IOSIF --- Între exigență exagerată și permisivitate extremă    

Învăţământ special
PETRU IOAN IANC --- Tulburările de schemă corporală şi perturbarea achiziţiei limbajului lexico-grafic    
ANTONELA CHEZAN --- Activităţi logopedice şi jocuri muzicale pentru cei mici    

Proiecte educaţionale europene
CAMELIA POP --- Proiect Comenius    

Pagini de istorie

Istorie locală
AUGUSTIN-LEONTIN GAVRA --- Contextul istoric al acordării privilegiului de târg pentru satul Cehu în anul 1468    
HORAŢIU-TRAIAN NĂPRĂDEAN --- Ascensiunea voievozilor români Bartolomeu şi Ioan Dragfy    

Repere geografice

Studii
DAROCZI MIHAI IOSIF, RAD TIMEEA --- Proiecţii de dezvoltare a oraşului Jibou    
IULIANA MARIA NOJE --- Poluarea aerului atmosferic – problemă vitală a zilelor noastre    

Sălajul turistic
MARIUS MIREL MATYAS --- Grupul statuar „Wesselényi” din Zalău împlineşte 111 ani    
AUREL MEDVE --- Râpa Străminoasa    

Cultură şi artă
MIHAIELA LAZAR --- Culturile muzicale ale antichităţii    

Biblioteca ieri şi azi
RODICA TURC --- Comoara de sub lacăt    

Literatură

Cărţi – idei
MARCEL LUCACIU --- Fardul iubirii    
VOICHIŢA LUNG --- Valori muzicale în lirica românească a secolului  al XX-lea   
CLARA GOIA-DAN --- Feţele lui Proteus   

Poezie
IOAN BUNTA --- Poezii de la amiaza vieţii    

Pseudojurnal
MIRELA COSTRUŢ --- Reflecţii... în oglindă    
RENATO FELETTI --- Mergi mai departe    

Pagina elevului
CRISTINA CHIŢU --- Proză

 

Revista Școala Noastră nr. 9-10/2013

CUPRINS

Editorial
GHEORGHE BANCEA – Sub semnul profesionalismului

Educaţie. Învăţământ
Didactica modernă
IOAN BUNTA - Inteligenţa emoţională
Şcoala şi familia
MIHAIELA LAZAR --- Educaţia adulţilor şi colaborarea şcoală-familie
Cerc pedagogic
ILDIANA JURCĂ, VIOREL JURCĂ --- Sistemul de lecţii în predare şi învăţare
RALUCA IONELA BÂRJAC --- Dinamica relaţiei profesor-elev în procesul de învăţământ
ANGELA NEDELCU --- Stimularea creativităţii  preşcolarilor
ALEXANDRA-IOANA DÂNGĂ --- Limba română în pericol de a-şi schimba fizionomia
CORINA FORŢ --- Statutul istoriei în şcoala secolului al XXI-lea

Pagini de istorie
Istorie locală
SORANA ADELINA MUREŞAN, IOAN DÎNGĂ --- Vasilică  Bot - erou al Revoluţiei de la 1848-1849 din Transilvania
Istorie naţională
IONELA LAURA CHIŞ --- Metode  de tortură în regimul comunist
Memorii
LĂCRIMIOARA PAVAL --- Lozna… un loc al lui Dumnezeu
LIVIU BAIDOC --- Inimă de ţigancă

Micromonografii
DANIEL  TALOŞ --- Aspecte din istoria Şcolii Primare Jac
MIRCEA GUI --- Cetatea Valcău

Repere geografice
Sălajul turistic
MIREL MATYAS --- Promovarea municipiului Zalău prin intermediul târgurilor de turism şi a festivalurilor internaţionale
DAROCZI MIHAI IOSIF --- Băile curative Jibou
DAROCZI IOSIF, IULIANA NOJE --- Obiective turistice de pe Valea Someşului

Portrete
Figuri luminoase de intelectuali din zona de Sub Codru
I. M. LAZĂR --- Viorel Pop – un vrednic dascăl
HORAŢIU TRAIAN NĂPRĂDEAN --- Mărturii despre un ctitor al şcolii din Motiş - Valer Năprădean
TRAIAN  OROS --- Preotul Ioan Coste – luptător al drepturilor naţionale din zona Codrului
AUGUSTIN LEONTIN GAVRA --- Activitatea culturală a preotului Laurenţiu Bran
In memoriam
VALENTINA LUCIA SOUCA --- Oameni care schimbă vieţi şi destine

Literatură
Cărţi – idei
DENISA-MARIA TOUT --- Cultură şi spiritualitate
DORA POPOVICI --- Noţiuni de matematică în creaţia lui Nichita Stănescu
Poezie
VIORICA MUREŞAN
Pagina elevului
PAULA BĂRBURAŞ

Documente de arhivă
GHEORGHE HOBJILĂ --- Impozit pe burlaci

 

Revista Școala Noastră nr. 7-8/2012

 

CUPRINS

Editorial

CORINA EMILIA FORŢ --- Revista Şcoala Noastră între tradiţie şi modernitate

Educaţie. Învăţământ


Viaţa şcolii
CORINA BUMBAŞ --- Ai carte, ai parte
Cerc pedagogic
ILDIANA JURCĂ --- Comunicarea în cariera didactică – o adevărată artă
MIHAIELA LAZĂR --- Metode de învăţare în echipă
VALENTINA SOUCA --- Educaţie de calitate într-o grădiniţă deschisă noului
LIANA DOSPINESCU --- Rolul noţiunilor de vocabular în programa şcolară de limba şi literatura română
CRISTINA IOANA HOSSU --- Tehnici folosite pentru dezvoltarea deprinderilor de audiţie în predarea limbii engleze
CRINA NILAŞ --- Profesorul creativ
CORINA EMILIA FORŢ --- Istoria şi provocările şcolii pentru diversitate
Formare continuă
ALEXANDRU MUREŞAN --- Educaţia adulţilor – parte a educaţiei permanente

Pagini de istorie

Istorie locală
DĂNUŢ VIOREL SUR, RODICA IOANA LAZĂR --- Scurtă prezentare a implicării locuitorilor Văii Almaşului în evenimente majore ale evului mediu (II)

Micromonografii

MIRELA COSTRUŢ --- Cultură şi civilizaţie în Ţara Silvaniei
GHEORGHE BANCEA --- Scurt istoric al şcolii din Biuşa (sec. XVII-XX)
IULIANA NOJE --- Turbuţa – satul meu

Repere geografice


Sălajul turistic
MARIUS MIREL MATYAS --- Sălajul turistic
CRISTIAN MAN --- Am redescoperit Sălajul

Portrete

Personalităţi
GYORFI-DEAK GYORGY --- Un folclorist de frunte
IOAN MUREŞAN --- Olivia Deleu Bardosi
In memoriam
MARCEL LUCACIU --- Un alt Manole

Literatură

Cărţi – idei
MARCEL LUCACIU --- Un compendiu rafinat
VIOREL MUREŞAN --- Aproape de gradul zero al poeziei
DENISA MARIA TOUT --- Forme ale modernităţii timpurii
IOANA DOROLŢI --- Critica literară în perioada interbelică
Poezie
VIOREL MUREŞAN --- Poeme
Pseudojurnal
MIRELA COSTRUŢ --- Internet cafe’
Pagina elevului
ANAMARIA TEGLAŞ --- Poezii

Cultură şi artă

Raze de lumină
NICOLAE COSTRUŢ ---- Omul – fiinţă creată să fie liberă
Arta sacră
EUGEN RĂCHITEANU --- Relicva Sfintei Cruci din biserica „Sf. Francisc” din Cortona – Italia
Artă tradiţională
DAROCZI IOSIF, DAROCZI VIORICA --- Meşteşuguri tradiţionale păstrate în satul Var

Arhivă

ADELA LOBONŢ --- Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” văzut în presa vremii

Casa Corpului Didactic Sălaj-Partener 15 în cadrul Proiectului PROF

 

Prezentare_Proiect PROF

Site-ul Proiectului PROF:

https://www.eprof.ro/

Echipa Proiect PROF - Partener 15 - Casa Corpului Didactic Sălaj

Anunţuri Proiect PROF

NOU!!! FORMAREA PERSONALULUI DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR

Relatii cu publicul

Program audienţe director:

 

prof. Gheorghe BANCEA

 

 • Marţi: 15.00-17.00
 • Joi: 13.00-15.00

 


Program consultanţă profesori metodiști:

 

prof. Sanda BULGĂREAN

 

 • Luni: 14.00-16.00
 • Miercuri: 14.00-16.00

 

prof. Lucian GOGA

 

 • Marţi: 14.00-16.00
 • Vineri: 12.00-14.00

 

prof. Bianca MATEI

 

 • Miercuri: 13.00-15.00
 • Joi: 14.00-16.00

 


Program relaţii cu publicul

 

Bibliotecă:

Bibliotecar: ing. Rodica TURC

 

 • Luni: 12.00-16.30
 • Miercuri: 12.00-16.30
 • Vineri: 12.00-14.00

 

 

Laboratorul multimedia:

Responsabil: Katalin SZEREDAI

 

 • Luni - Joi: 8.00-16.30
 • Vineri: 8.00 - 14.00

 

 

Editura Școala Noastră:

Responsabil: Rodica TURC

 

 • Luni - Joi: 8.00-16.30
 • Vineri: 8.00 - 14.00

Cine e online?

Avem 13 vizitatori online

Cauta ...