INSAM

INSTRUMENTE DIGITALE DE AMELIORARE A CALITĂŢII EVALUĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR


Proiectul INSAM (Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar) are ca obiectiv dezvoltarea şi implementarea de instrumente şi mecanisme digitale de îmbunătăţire a proceselor evaluative şi de autopozitionare/autoevaluare a elevilor din invatamantul preuniversitar liceal.

Proiectul vizează sistemul de învăţământ preuniversitar, cu o focalizare specială pe nivelul liceal, unde nevoile de evaluare/autoevaluare/autopoziţionare sunt mai acute, din perspectiva diversificării traseelor de învăţare şi a oportunităţilor existente la final de ciclu. În acest sens, proiectul are în vedere următorul grup ţintă: directori ai unităţilor de învăţământ – directori adjuncţi; personal cu funcţii de conducere, monitorizare, evaluare şi control din inspectoratele şcolare, structuri centrale şi locale ale MEN sau aflate în coordonarea/subordonarea acestuia; personal din sistemul naţional de examinare, evaluare şi curriculum în învăţământul preuniversitar; elevi (învăţământ preuniversitar)

Proiectul propus urmăreşte să abordeze toate aceste aspecte problematice prin oferirea unui sistem informatic performant de evaluare accesibil tuturor participanţilor la procesul de educatie (elev, cadru didactic) şi stimularea acestora în procesul unei educaţii adaptate nevoilor pieţei muncii şi societăţii bazate pe cunoaştere. Prezentul proiect vine să susţină aceste deziderate prin modernizarea şi diversificarea modului de furnizare a educaţiei de la nivel preuniversitar,  prin utilizarea resurselor şi serviciilor digitale care vor constitui o bază pentru dezvoltarea rutelor flexibile de învăţare şi pentru asigurarea calităţii procesului educaţional.

Prin intermediul proiectului INSAM, MEN şi partenerii săi vin în întâmpinarea profesorilor şi elevilor cu un sistem informatic performant de evaluare, accesibil tuturor participanţilor la activitatea instructiv-educativă. Caracterul inovator al acestuia constă în baza de resurse digitale specifice (itemi de evaluare, standarde şi descriptori de performanţă), necesare pentru îmbunătăţirea proceselor evaluative şi de autopoziţionare/autoevaluare a elevilor din învăţământul liceal. Evaluarea obiectivă este de neînlocuit din perspectiva diversificării traseelor de învăţare, a oportunităţilor existente la final de ciclu şi pentru încadrarea ulterioară în câmpul muncii.

Proiectul oferă soluţii pentru următoarele aspecte problematice existente în sistemul de învăţământ preuniversitar actual:
1.    Lipsa programelor de formare şi perfecţionare adresate cadrelor didactice, cu referire la evaluarea performanţelor elevilor.
2.    Lipsa unui sistem de evaluare unitar pentru toţi elevii, indiferent de mediul de provenienţă.
3.    Lipsa unui instrument digital de evaluare complex, cu utilitate atât pentru cadrul didactic în activitatea sa instructiv-educativă, cât şi pentru elev, în demersul său de autoevaluare.
4.    Lipsa unor programe generatoare de competenţe în utilizarea de noi tehnologii necesare tinerilor în viaţa de zi cu zi.
5.    Lipsa unor metode noi de evaluare, autoevaluare, orientare şi consiliere şcolară şi în carieră, pentru combaterea discriminărilor şi inegalităţilor, atât în privința evaluării performanţelor elevilor cât şi a inserţiei tinerilor în domeniul ocupaţional.
6.    Nevoia tinerilor de a-şi alege traseul şcolar şi profesional potrivit, în conformitate cu  competenţele, cunoştinţele şi deprinderile dobândite.
7.   Nevoia de a înlocui percepţia de sancţiune asociată evaluării cu acceptarea faptului că aceasta face parte integrantă firească din procesul instructiv-educativ şi este necesară ca instrument de autopoziţionare, autopromovare şi de expresie a potenţialului personal.

Până în prezent, au accesat platforma INSAM:
1.    767 439 elevi din învăţământul preuniversitar, nivelul liceal
2.    11 270 cadre didactice din învăţământul preuniversitar, nivelul liceal:
3.    1 410 directori ai unităţilor de învăţământ
4.    860 persoane cu funcţii de conducere, monitorizare, evaluare şi control din inspectoratele şcolare, structuri centrale şi locale ale MECTS sau aflate în coordonarea/subordinea acestuia
5.    9 000 persoane din sistemul naţional de examinare, evaluare şi curriculum în învăţământul preuniversitar

Beneficiile platformei INSAM sunt:

Unui elev,  platforma INSAM îi oferă:
1.    Acces la teste variate, pe niveluri diferite de studiu si grad de dificultate;
2.    Obiectivitatea evaluării;
3.    Feedback individual puternic şi continuu;
4.    Un spaţiu virtual personal accesibil în orice moment;
5.    Ghidul de utilizare.

Platforma INSAM ajută elevul să:
1.    Îşi testeze cunoştinţele în mod obiectiv;
2.    Îşi dezvolte capacităţile autoevaluative;
3.    Înţeleagă la ce nivel se poziţionează din perspectiva competenţelor dobândite;
4.    Înţeleagă care sunt opţiunile dezvoltării sale profesionale, viitoare în funcţie de aptitudinile şi performanţele personale dobândite;
5.    Îşi remedieze învăţarea prin semnalarea exactă a părţilor problematice;
6.    Îşi creeze propriul portofoliu de competenţe atestate.

Pentru un cadru didactic, platforma INSAM oferă:
1.    150000 de itemi de evaluare (întrebări, exerciţii, probleme), dezvoltaţi de experţi;
2.    5000 de teste de evaluare predefinite;
3.    Experienţa specialiştilor în evaluare;
4.    Repere unice de măsurare a performanţelor elevilor (standarde şi descriptori de performanţă);
5.    Ghidul de utilizare;
6.    Ghidul de evaluare specific ariei curriculare pentru materia pe care o predaţi;
7.    Sistem de management al claselor şi al evaluărilor desfăşurate;
8.    Raportări şi statistici ale progresului învăţării;
9.    Spaţiu virtual personal accesibil în orice moment;
10.    Forum.

Platforma INSAM ajută profesorul la:
1.    Crearea de teste proprii sau la folosirea celor deja existente;
2.    Administrarea cu uşurinţă a evaluărilor permanente şi periodice pentru clasele la care are loc predarea;
3.    Obţinerea de raportări despre nivelul de competenţă atins de fiecare elev;
4.    Facilitarea schimbului de experienţă cu colegii de breaslă;
5.    Particularizarea traseului de învăţare şi evaluare al elevilor;

Pentru mai multe detalii, poate fi accesată pagina web: https://insam.softwin.ro/

Casa Corpului Didactic Sălaj-Partener 15 în cadrul Proiectului PROF

 

Prezentare_Proiect PROF

Site-ul Proiectului PROF:

https://www.eprof.ro/

Echipa Proiect PROF - Partener 15 - Casa Corpului Didactic Sălaj

Anunţuri Proiect PROF

NOU!!! FORMAREA PERSONALULUI DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR

Relatii cu publicul

Program audienţe director:

 

prof. Gheorghe BANCEA

 

 • Marţi: 15.00-17.00
 • Joi: 13.00-15.00

 


Program consultanţă profesori metodiști:

 

prof. Sanda BULGĂREAN

 

 • Luni: 14.00-16.00
 • Miercuri: 14.00-16.00

 

prof. Lucian GOGA

 

 • Marţi: 14.00-16.00
 • Vineri: 12.00-14.00

 

prof. Bianca MATEI

 

 • Miercuri: 13.00-15.00
 • Joi: 14.00-16.00

 


Program relaţii cu publicul

 

Bibliotecă:

Bibliotecar: ing. Rodica TURC

 

 • Luni: 12.00-16.30
 • Miercuri: 12.00-16.30
 • Vineri: 12.00-14.00

 

 

Laboratorul multimedia:

Responsabil: Katalin SZEREDAI

 

 • Luni - Joi: 8.00-16.30
 • Vineri: 8.00 - 14.00

 

 

Editura Școala Noastră:

Responsabil: Rodica TURC

 

 • Luni - Joi: 8.00-16.30
 • Vineri: 8.00 - 14.00

Cine e online?

Avem 9 vizitatori online

Cauta ...