Intel Teach

Instruirea în societatea cunoaşterii

În România, programul Intel Teach este unul dintre cele mai semnificative demersuri de pregătire pentru utilizarea TIC în procesul de predare-învăţare-evaluare.
Prin metoda proiectului se urmăreşte modul de parcurgere al unităţii de învăţăre pentru a se atinge standardele de performanţă.

Instruirea în societatea cunoaşterii include urmãtoarele: utilizarea efectivă a tehnologiei în instruire, pentru a promova competenţele necesare în secolul XXI; identificarea modalităţilor în care elevii şi profesorii pot utiliza tehnologia pentru a îmbunătăţi procesul de învăţare prin documentare, comunicare, colaborare şi prin strategii şi instrumente specifice productivităţii;  oferirea de posibilităţi de învăţare prin experienţe practice şi prin crearea de unităţi de învăţare şi evaluări care se raportează la obiective respectiv competenţe în domeniul educaţiei şi tehnologiei; facilitarea unor strategii de management al clasei în care învăţarea este centrată pe elev şi care încurajează auto-controlul elevilor şi gândirea de nivel înalt; colaborarea cu colegii pentru a îmbunătăţi procesul didactic, prin rezolvarea problemelor şi prin participarea la revizuiri ale unităţilor de învăţare.

Pentru realizarea acestor caracteristici este necesar un laborator multimedia in cadrul căruia grupul ţintă  parcurge cele 8 module din cadrul cursului – Instruirea în societatea cunoaşterii –.

Laboratorul CCD dispune de un spaţiu util de circa 60 mp, este dotat cu o reţea de 20+1 calculatoare, imprimante, scannere şi alte auxiliare necesare pentru buna desfăşurare a cursurilor

Grupul ţintă, format din 15 profesori din judeţul Sălaj, a realizat portofolii de o înaltă ţinută profesională, care redau aspecte concrete din activitatea desfăşurată în cadrul laboratorului.

Casa Corpului Didactic Sălaj-Partener 15 în cadrul Proiectului PROF

 

Prezentare_Proiect PROF

Site-ul Proiectului PROF:

https://www.eprof.ro/

Echipa Proiect PROF - Partener 15 - Casa Corpului Didactic Sălaj

Anunţuri Proiect PROF

NOU!!! FORMAREA PERSONALULUI DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR

Relatii cu publicul

Program audienţe director:

 

prof. Marius-Mirel MATYAS

 

 • Luni: 15.00-16.30
 • Miercuri: 13.00-15.00

 


Program consultanţă profesori metodiști:

 

prof. Sanda BULGĂREAN

 

 • Luni: 14.00-16.00
 • Miercuri: 14.00-16.00

 

prof. Lucian GOGA

 

 • Marţi: 14.00-16.00
 • Joi: 14.00-16.00

 

prof. Bianca MATEI

 

 • Miercuri: 13.00-15.00
 • Joi: 14.00-16.00

 


Program relaţii cu publicul

 

Bibliotecă:

Bibliotecar: ing. Rodica TURC

 

 • Luni: 12.00-16.30
 • Miercuri: 12.00-16.30
 • Vineri: 12.00-14.00

 

 

Laboratorul multimedia:

Responsabil: Katalin SZEREDAI

 

 • Luni - Joi: 8.00-16.30
 • Vineri: 8.00 - 14.00

 

 

Editura Școala Noastră:

Responsabil: Rodica TURC

 

 • Luni - Joi: 8.00-16.30
 • Vineri: 8.00 - 14.00

Cine e online?

Avem 9 vizitatori online

Cauta ...